Fysioterapi 

Sports Injury

Fysioterapi behandling

Vi har lang erfaring innen fysioterapi og treningsoppfølging.

Vi er en privat klinikk så egenandelen kan ikke skrives av på egenandelsfritak.

Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege.

 

Ved Aktivitetsklinikken AS, er vi opptatt av at pasientene kommer raskt til behandling.

Vi bruker manuelle teknikker og triggerpunkt behandling. 

 

Vi har god erfaring med at all behandling blir fulgt opp med trening.

Pris:

     1. gangs undersøkelse:                       kr 610 

      Oppfølgings behandling:                    kr 510

       Triggerpunktbehandling :                 kr 590 

       Kort behandling:                               kr: 390

Videomøter

Behandling av fysioterapeut gjennom helseboka.

Helseboka er en app som er utviklet av norske leger slik at man kan gjennomføre videokonsultasjoner over nett

Både videomøte og fysioterapi behandling kan bestilles gjennom helseboka

Pris:

Videokonsultasjon: 510kr

Online trening