Møt teamet

Monica portrettbilde.jpg

Monica Thoresen Nordnes

Fysioterapeut

PERSONLIG INFORMASJON

 

Monica jobber som fysioterapeut og trener i SmartPTO ved Aktivitetsklinikken AS. Hun har 19 års erfaring innen fysioterapi og trening. Monica har ledet over 7000 SmartPTO timer siden hun opprettet Aktivitetsklinikken i 2009. 

UTDANNELSE

KATHOLIEKE HOGESCHOOL BRUGGE-OOSTENDE

Utdanning i fysioterapi | 1996-2000

KURS

IMS INTRAMUSKULÆR STIMULERING MED NÅLER

NIMI kurs | 2004

UNDERSØKELSE OG BEHANDLING AV CERVIKALCOLUMNA

NMF kurs | 2021

LUMBALE PLAGER I EN BIOPSYKOSOSIAL MODELL

NMF kurs | 2020

UNDERSØKELSE OG BEHANDLING AV SKULDER

NMF kurs | 2021

HODEPINE

NMF kurs | 2021

KONTAKT INFORMASJON

Mail: monica@aktivitetsklinikken.no

Tlf: 951 04 545

LENE.jpg

Lene Glasø

Biopat

PERSONLIG INFORMASJON

 

Aktivitetsklinikken har siden 2012 samarbeidet om kosthold med Lene. Lene har 13 års erfaring innen kosthold og helse, men spesiell interesse for å forbedre hvordan vi fungerer i hverdagen.

Små og store helserelaterte utfordringer er med på å påvirke hverdagslivet og hvilket utbytte man har av de aktivitetene og treningsformer man utfører.

I mange tilfeller fungerer kroppen tilsynelatende optimalt, og trenger bare noen justeringer innen kosthold for å få best utbytte av trening

 

UTDANNELSE

BIOPATSKOLEN I DANMARK

Biopat utdannelse | 2004-2007

KURS

TØNSBERG MEDISINSKE SKOLE

Grunnfag medisin | 2005-2006

TØNSBERG MEDISINSKE SKOLE

Kostveileder TMS | 2020-2021

DIPLOMKURS I HEMOTOKSOLOGI 100 TIMER

The international society of homotoxicology and homeopathy | 2011

IMG_1457 (1).jpg

Stener Thoresen Nordnes

Idrettsfag med toppidrett

Har gått 4 år på idrettsfag med toppidrett. Det innebærer 3 år med treningslære og eksamen. 
I tillegg er ledelse innenfor trening en del av linjen. 

Har ved jevne mellomrom vært vikar og assistent for Monica ved klinikken og ute i bedrift

IMG_1347.jpg

Janne Thoresen Nordnes

Videregående elev

Janne, vår supervikar som stepper inn når nøden er stor. Hun går på Strinda VGS og spiller håndball.

Janne har stor interesse for kosthold, styrke og kondisjonstrening, og hun lytter gladelig når noen snakker om det. 

Janne ønsker i framtiden å studere til å bli personlig trener i tillegg til andre studier.

Janne har tidligere spilt fotball og drevet med turn i mange år. Det er ikke sjelden at vi finner henne på trampolinen i timevis for å trene på forskjellige triks.

Janne vil derfor være å se dersom behovet for vikar melder seg