Fysioterapeut og daglig leder ved Aktivitetslinikken AS 

 Monica  Thoresen Nordnes

Monica jobber som fysioterapeut og treningsveileder  i  SmartPTO- ved Aktivitetsklinikken AS Fysioterapiutdanning ved Katholieke hogeschool Brugge-

Oostende KHBO i Belgia i 2000. Jobbet i vikariat med driftstilskudd fra 2000-2008

Monica startet Aktivitetsklinikken i januar 2009 

Kurs i bruk av Power laser  500 mW.

Kurs i Triggerpunktbehandling.

NIMI kurs i IMS Intramuskulær stimulering med nåler (Petter Bogsti)

Kontakt Monica direkte: Tlf: 95104545 Mail: monica@aktivitetsklinikken.

 

BIOPAT LENE GLASØ

Aktivitetsklinikken har siden 2012 samarbeidet om kosthold med Biopat Lene Glasø. Lene har 10 års erfaring innen kosthold og helse, med spesiell interesse for å forbedre hvordan vi fungerer i hverdagen. Små og store helserelaterte utfordringer er med på å påvirke hverdagslivet og hvilket utbytte man har av de aktiviteter  og  treningsformer man utfører.  I mange tilfeller fungerer kroppen tilsynelatende optimalt, og den trenger bare noen justeringer innen kosthold for å få best utbytte av f.eks trening.

Ta kontakt for en uforpliktet samtale på:

Mail: post@biolen.no

Tlf.: 40 100 160

www.biolen.no

Facebook: Biopat Lene Glasø

Instagram: biopat_lene_glas

YinYoga instruktør Therese Eidjord

Therese underviser i  YINYOGA  ved Aktivitetsklinikken AS

Therese har 5 årig utdanning fra Akupunktørhøgskolen i Oslo, og hun har ved flere anledninger hospitert ved sykehus i Nanjing og Bejing, Kina. Hun har videreutdanning fra Nanjing  University. Hun har i tillegg 3 år studie med vestlig medisin og funksjonell anatomi. Therese har de siste 5 årene drevet sin egen klinikk, Eidjord  Akupunktur Østmarkveien 2. 7040 Trondheim,

Kontakt Therese direkte: tlf: 92832158, Mail teidjord@gmail.com

 

 

Eirunn Hessen Monge

Vår trofaste trener gjennom 5 år, er nå ferdig utdannet lærer.  Eirunn har flyttet tilbake  til Kristiansund for å utøve sin lærergjerning der.

                                                    

Vi takker for samarbeidet og ønsker henne all mulig lykke til videre